Kurs i ekologisk odling 2022

Är du intresserad av att odla ekologiskt, tycker om grönsaker, örter och blommor och vill lära dig mer?


Vill du se hur det ser ut och fungerar i praktiken?


Skulle du vilja prova redskap och odlingsmetoder?

Välkommen med på en inspirerande och praktisk kurs i Ekologisk odling.


Vår idé är att ligga steget före med kursdagarna så att du redan den här säsongen kan ha nytta av dina nya kunskaper och praktisera hemma mellan kursdagarna.


Vi kommer att varva teori och praktik. För att få en helhet över odlingssäsongen har vi spritt ut sex kursdagar med olika teman efter hur odlingen fortskrider.


Kursen är en helhet, men man kan också gå valda delar.


Vi hoppas på givande och roliga kurstillfällen!

Kursdagar är måndagar kl. 17.00-20.00

alla gånger med olika teman:

  • måndag 11 april: Jord, näring, fröer, plantuppdragning, allt du behöver veta för att förbereda dig för årets odlingar!

  • måndag2 maj: Frilandsodling, sådd och plantering, vi jämför täckodling och barjordsodling.

  • måndag 16 maj: Växthusodling och växtskydd både i växthus och på friland, vi lär oss lite om alla dessa insekter…

  • måndag 30 maj: Rensning, ogräs och bevattning, att lägga upp strategier för att få det lättare nästa år!

  • måndag 15 aug: Skörd och lagring, när är bästa tid för skörd, hur ska man lagra och kan det styra vad jag kommer att odla nästa år?

  • måndag 12 sept: Planera ditt odlingsår 2023. Du får hjälp med att fundera kring sortval, tidpunkter och ska ha en påbörjad planering med dig hem m.m.

Plats:

  • Björnhyltans Trädgård, Ambjörnarp, Tranemo

Kostnad:

  • Hel kurs 3600:-  inkl. kvällsfika och kursmaterial

  • Utvalda delar 700:- / kurskväll inkl. kvällsfika och kursmaterial

Anmälan:

Ledare och inspiratörer:

Peder och Lotta Wendefors